Khoisan Verwys Na hulself As Aboriginal National Living Freeman.

Die San-stam woon al minstens 30 000 jaar in Suider-Afrika, en hulle is vermoedelik nie net die oudste Afrika-stam nie, maar moontlik ook die wêreld se oudste ras.  Die San het die mees uiteenlopende DNA as enige ander inheemse Afrika-groep.

Inheemse Afrika- en Khoikhoi-volke word nie formeel in terme van nasionale wetgewing erken nie.  Dit het egter verander met die tradisionele en Khoisan-wet op leierskap, wat op 1 April 2021 in werking getree het. Suid-Afrika het ten gunste van die aanvaarding van die VN-verklaring oor die regte van inheemse volke gestem, maar het nog nie die ILO-konvensie nr. 169 bekragtig nie.

Die Konvensie vir inheemse en stamvolk, 1989, is ‘n Internationale Arbeidsorganisasie-konvensie, ook bekend as, C169.  Dit is die belangrikste bindende internasionale konvensie rakende inheemse volke en stamvolke, en ‘n voorloper van die verklaring oor die regte van inheemse volke.

ILO-konvensie 169 beskryf ‘stamvolk’ as: volke in onafhanklike lande waarvan die sosiale, kulturele en ekonomiese toestande hulle onderskei van ander dele van die nasionale gemeenskap, en waarvan die status geheel of gedeeltelik deur hul eie gebruike of tradisies of deur spesiale wette of  regulasies.

Soewereine mense glo dat alle mense vry is met regte, maar dat hierdie natuurlike regte deur maatskappye beperk word (hulle sien regerings as kunsmatige ondernemings).  Hulle glo dat burgers ‘n onderdrukkende kontrak met die regering het.

MBA-gegradueerde Edgar Adams van die Aboriginal National Living Freeman verklaar;  “Inheemse mense is soewerein en nie burgers van die regering nie, want om ‘n burger te wees, maak jou deel van die besit van die korporasie. Ons is ‘n Freeman, ‘n lewende man of ‘n vrou en nie burgers nie, dit is die regstelling.

Hulle glo dat hulle deur hulself as Freeman te verklaar hierdie onderdrukkende kontrak kan verbreek en beperkings soos belasting en boetes, of bepaalde regeringsreëls vir verpligte maskerdra, kan vermy.

Adams sê verder;  “Aangesien dit die grondslag van ons regte is, dit is om eers die natuur te beskerm, en vir die volgende generasie om niks of iemand skade te berokken nie, as wat van ons vereis word om in harmonie met die natuur en die mensdom te leef. Iets wat kolonialiste nooit verstaan het nie,  en as gevolg van hul hebsug vertrap hulle ons inheemse wette. Die enigste mense wat wet kan maak, is die Soewereine Lewende Vryman, want ons is een met moeder aarde en vaderhemel. Statute, kodes, proklamasies, beleide, regulasies en wette van die SA Korporasie  (CIK # 000932419) of die SA regering is nie wette nie, dit is wat hulle sê dit is, en dus is hierdie kleurbare terme van toepassing op dooie mense (Kleurling is ‘n dooie persoon in die gereg), dus word dit verkeerd geklassifiseer soos gekleurde of kleurbare etikette  die SA Corporation se jurisdiksie en om oor ‘n dooie persoon te staan.

Deur u behoorlik te identifiseer as Aboriginal National Living Freeman, gee u die regte regsposisie, en geen korporasie in die wêreld het enige wettige status of jurisdiksie oor ‘n lewende man of vrou met bloedvloei in verstand en liggaam nie.

Slegs ‘n dooie persoon of kunsmatige persoon soos die SA Corporation (bekend as die SA regering) kan met ‘n dooie as ‘n Kleurling praat (Civiliter Mortuus – daar word geoordeel dat daar geen tegniese regsbetekenis is wat na die uitdrukking “Kleurling” verwys word nie.  persoon “wat die howe veroordeellik moet ken, Pauska v. Daus, 31. Tex.74 vir ‘n bruin persoon wat dood is in die hof en eweneens geen wettige status of wettige status as ‘n bruin persoon het nie, aangehaal deur Black’s Law Dictionary,  4de uitgawe).

Dit is waarom iemand deur ‘n advokaat of prokureur in die hof verteenwoordig moet word (Corpus JurisSecundum waar ‘n advokaat of advokaat ‘n amptenaar van die hof is en sy of haar plig eerste by die hof is en nie sy of haar kliënt nie),  dooie persoon kan nie vir homself as ‘n dooie entiteit praat nie en dus, as u na uself verwys as ‘n lewende vryman of -vrou, verklaar u u regte status of regte persoon in die hof, in propria persona, en dus het geen Korporasie enige jurisdiksie of regsstatus nie  oor ‘n lewende man of vrou, aangesien die Korporasie ‘n kunsmatige dooie entiteit is, ens. wese.

Die SA geskiedenisboeke het na ons verwys as Cafres, Hottentot, Khoikhoi, Aboriginal-volke van Suid-Afrika en Suider-Afrika, en nooit die amorfe of dooie persoon wat ‘n Kleurling genoem word nie.  SA Corporation of SA Government is ‘n kunsmatige dooie mens, terwyl ‘n Aboriginal lewende persoon ‘n natuurlike persoon is wat anders is.

Daar was nog nooit ‘n Kleurlingnasie in die geskiedenisboeke sedert die gedenkteken nie, daarom is dit noodsaaklik om die status quo van Colored reg te stel wat volgens sy definisie ‘n voorkoms of skyn is sonder die wettige regsinhoud.  Dit wat slegs in voorkoms voorkom en nie in die werklikheid nie, wat dit voorgee om te wees, vervalste, geveinsde en nie in werklikheid soos dit verberg of mislei nie.  (Black’s Law Dictionary 4de uitgawe – Color of law & Colourable).

Die SA Korporasie of die SA Regering kan slegs oorleef as die Aboriginal National Living Freeman in hul verkeerde regstatus bly en om as jurisdiksie as die SA Korporasie te he, dit na ons moet verwys as Kleurbare etikette of as Kleurling.  Dit verbind die dooie persoon om eiendomseienaars, slawe en struwelinge van hul korrupte, valse en bedrieglike skuld / slawestelsel te word.  Deur u stem uit te bring en u as ‘n Kleurling te registreer, en nie u korrekte nasionaliteit as Aboriginal National Living Freeman nie, skep u die misleiding en die valse regsstatus as ‘n slaaf onder die beheer en eienaarskap van die SA Corporation.

Ons is dus Aboriginal National Living Freeman wat gedwing word om gekleurd te wees in hierdie bedrieglike en onwettige stelsel wat die SA regering genoem word.

Aboriginal National Living Freeman is lewende siele en dus deur weg te beweeg van die skuld/ slawe-stelsel van die SA Korporasie, sal ons nie deel van hul stelsel wees nie, insluitend die betaling van belasting of die ondergang of eiendom van die korrupte en fiktiewe stelsel.

Ons is nie dooie entiteite soos die SA Corporation nie, want die ID-kaarte wat die Aboriginal National Living Freeman toon, maak ons vry van hul stelsel.

Ons hoef nie te stem om op hul aandelebeurs geplaas te word as die amorfe en dooie Kleurlinge wat die Kleurbare Wet gebruik nie.

Die aansoekershoofde van Argument, Khoe en San is soewereine wesens en behoort nie tot die SA Korporasie of SA regering nie.  Daarom verwys ons na onsself as Aboriginal National Living Freeman “

Soewereine mense mag hul eie bestuurderslisensies en voertuigkaartjies uitreik, dit skep en indien eie retensieregte teen regeringsamptenare wat dit oorsteek, beoordelaars ondervra oor die geldigheid van hul ede en betwis die toepaslikheid van verkeerswette op hulle.

Moorse soewereine burgers beweer dikwels dat hulle spesiale regte het as gevolg van hul “Moorse” status of omdat hulle “inheemse inwoners” van Noord-Amerika is.

inheemse reg word nie geskryf nie.  Dit is ‘n regstelsel wat aan die gemeenskap bekend was, wat van geslag tot geslag oorgedra en oorgedra is.  Dit is ‘n regstelsel wat sy eie waardes en norme het.

 Lorraine Richards

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *